XLIII Lletissonada

07 de maig de 2023

En aquests moments estem dissenyant el

 recorregut, no patiu, que el 1er diumenge de

 maig tindreu nova Lletissonada